IŞİD CIA'NIN BASTIĞI SAHTE KUR'AN'I MI TAKDİS EDİYOR?


Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren IŞİD birden bire peydah olan bir canavar gibi dehşetengiz katliamlarına devam ediyor.

İçlerinde paralı askerlerin bulunduğu aşikâr olmasına rağmen, örgüt içinde bulunan çeşitli millet ve dinlere mensup insanların böylesi bir dehşet potasında birleşmesi sadece "para" ile izah edilebilir mi? 

Dünyanın her yerinden CİHAD adı altında IŞİD'e katılımlar kadın-erkek devam ediyor.  Tüm dünya bu çılgınlık karşısında aklı tutulmuş ve evden kaçarak IŞİD'e katılan 17 yaşındaki kızları durduramıyor.

Nasıl oluyor da oluyor?

CIA'nın BASTIĞI  SAHTE KUR'AN-I KERİM

14 yıl öncesine dönelim. Dünyayı El-Kaide adlı örgüt titretiyordu. 11 Eylül sonrası İSLÂM terörle anılmaya başladıktan sonra, ABD şunu söylemişti: "Dünya artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak."
Tüm dünyada 'İslamcı terörist' avı başlatıldı. El-Kaide bahanesiyle ülkeler üşgal edildi. Oysa yıllar geçtikçe bir çok kaynak tarafından; El-Kaide ve lideri ÜSAME BİN LADİN'in CIA bağlantıları ortaya çıkarıldı. Böylece 11 Eylül'ün global bir KOMPLO olduğu gözler önüne serildi.

Tam da o yıllarda, dünya üzerinde CIA eksenli faaliyetler yaptığı bilinen Evanjelistler'e ait olan, Omega 2001 ve Wine Press adlı iki yayınevi kutsal kitap olduğunu ileri sürdükleri, Kur'an, İncil ve Tevrat karışımı THE TRUE FURQAN (Gerçek Furkan) adlı bir kitabı piyasaya sürer.

(Furkan kelimesi; iyiyi-kötüyü ayıran ve gerçekleri açıklayan anlamıyla, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri olarak kullanılıyor.)

THE TRUE FURQAN 366 sayfa ve 77 sureden oluşuyor. İngilizce ve Arapça olarak basılan kitap, Amazon.com'da 7.97 dolara satılırken, Arap ülkelerinde bedava dağıtılıyor.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERE OKUTTURULUYOR

Kuveyt'te yayımlanan haftalık "el-Furkan" ve Mısır'da yayımlanan haftalık "el-Usbu" gazeteleri konuyu manşetlerine taşıdılar. İki gazete tarafından "yeni şeytan ayetleri" olarak tanımlanan kitabın, Kuveyt başta olmak üzere, Körfez ülkelerindeki Hıristiyan misyonerler tarafından bedava dağıtıldığı kaydedildi. Kuveyt'te yayımlanan el-Furkan Gazetesi, kitabın Körfez ülkelerinde özellikle Müslüman öğrencilerin okuduğu yabancı okullarda okutulduğunu açıkladı.

Sahte Kur'an'a Ortadoğu'da yeterli tepki verilmediği gibi, resmi yetkililer de bununla alakalı araştırma başlatmıyor. Gerçek Furkan'ı semavi bir kitap olarak kabul eden ve onunla amel eden günümüzde kaç kişi olduğu tahmin edilemiyor. Bırakın tahmini bununla ilgili bir çalışma dahi yok. 

IŞİD içinde sahte Kur'an ile yetişen kaç militan var. Sahte Kur'an'ın IŞİD içindeki karşılığı nedir  bilinmiyor. Bilinen tek gerçek, IŞİD'in militanlarının tekbir getirip ellerinde Kur'an ile katliam yapmaları.

TEK VE BİR RUHÜL KUDÜS OLAN BABANIN ADIYLA...

Sahte Kur'an'daki sureler yine sahte bir besmele ile başlıyor:

"Bismi'l Eb el-Kelimetu'r Ruh el-İlahu'l Vahidu'l Uhed" - Tek ve bir ruhül kudüs olan babanın adıyla.

Kitaptaki bazı sureler şöyle: Fatiha suresi, Sevgi suresi, Mesih suresi, Barış suresi, Zina suresi, Kurban suresi, Evlilik suresi, Cennet suresi, Münafıklar suresi, Cizye suresi, İman suresi, Hak suresi, Kadın suresi, İncil suresi, Maide suresi, Peygamberler suresi.

SAHTE AYETLERDEN ÖRNEKLER

Gerçek Furkan - 3:15
"İsrailliler' e de ki, ' Beni size atalarınız İbrahim' in, İshak' ın, Yakup' un Tanrısı Yahve gönderdi.' Sonsuza dek adım bu olacak.  Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.
(Bilindiği gibi YAHWEH tevratta adı geçen tanrıdır. Fakat Yahudiler Yahwe isminde bulunan sesli harfleri çıkarmışlar  "YHWH" kelimesine sonradan sesli harfler katarak, tanrı ismi olarak YAHWEH veya YEHOWAH kullanmaya başlamışlardır. Tevrat't  geçen orijinal isim bilinmemektedir.)

7:12
Kurnazlıkla,  şeytan iyi bilinen bazı kutsal yazılar ekledi. Yaşayan Tanrıya başkaldırmanız için kitabınıza şeytan ayetleri ekledi.  
(Salman Rüşti'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabına atıf yapılıyor.)

54:2
Ayrıca "Kitabımız Tanrıdandır" diye de ilan ettin. Kesinlikle tarafımızdan esinlenmemiştir. Hiç bir adama emirler ve peygamberlik, kendini bize ortak yapacağı bir kitap verilmedi. O   "Bana itiat eden Tanrıya itiat eder" diye bir iddiada bulundu.  Böyle bir beyan Tanrı hakkında korkunç derecede çirkin bir küfürdür.
(Kur'an-ı Kerim'de Nuh, Suar, Zuhruf  ve Taha surelerinde Nuh, Hûd, Harun ve İsa  peygamberler halklarına, "Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin" demişlerdir.)

8:13
Aranızdan çıkan biri kendini peygamberlerimiz ve sözümüz ile eşit saydı, fakat ölüyü diriltmedi hatta sağırları ve cüzzamlıları iyileştirmedi, bir tek mucize bile gerçekleştiremedi. Çünkü peygamberimiz olmadığı için tarafımızdan ona mucize verilmedi.
(Hz. Muhammed'e İsa'ya verilen bu tür mucizeler verilmemiştir. Dolayısıyla Muhammed'in peygamber olmadığı konusunda iftira etılmaktadır.)
Popüler Yayınlar